Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Pogány Frigyes Technikum

OM: 203032 / Telephelykód: 012 /
Felnőttképzési engedély száma: E-001280/2015

Iskolánkról

Diákjaink tanulmányaikat jól megközelíthető kertvárosi környezetben, fiatalos, lendületes tanári kar segítségével folytathatják. Módszereink játékosak, fő célunk, hogy élményeket is adjunk a tudás mellé. Sportolóink és informatikusaink képzése is korszerű és gyakorlatorientált, rengeteg sporteszközzel és jól felszerelt számítógéptermekkel. Mindkét szakágon az érettségit követően 1 év alatt piacképes szakma szerezhető. 1999 áprilisa óta ECDL vizsgaközpont vagyunk.

Testnevelő tanáraink remek szakemberek, melyet számos városi és országos győzelem mutat, legyen szó kézilabdáról, kosárlabdáról vagy röplabdáról. Olyan hírességek kerültek ki falaink közül, mint a magyar válogatottban is bizonyító csatár, a levegő ura, vagy a magyar férfi tenisz egyik nagy reménysége, aki 17 éves kora ellenére már tizenegyszeres magyar bajnok.

Célunk, hogy értékes embereket képezzünk, akik megállják a helyüket a felnőtt életben. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy lehetőséget biztosítunk két idegen nyelv tanulására, és aki többet szeretne gyakorolni, a délutáni tanulószobán is megteheti.

Iskolánk a KIP Országos Hálózat minősített iskolája 2018. május 11. óta.

English Introduction to our School

Sport ágazati képzés

fitness-wellness instruktor

Jelenlegi osztályaink tanulói az érettségi vizsga után 1 év alatt fitness-wellness instruktor (54 813 01) képesítést szerezhetnek.

2020 szeptemberétől 5 éves képzés keretében fitness-wellness instruktor (5101422001) és sportedző-sportszervező (labdarúgás, 510142002) képesítés szerezhető.

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Aqua tréner, Aqua fitness oktató, Vízi aerobik oktató, Csoportos fitness instruktor, Fitness aerobik oktató, Teremedző, Fitness instruktor, Kondicionáló edző, Sportanimátor, Fitness asszisztens, Wellness asszisztens.

Fitness-wellness instruktor kerettanterv (2018)

Fitness-wellness instruktor PTT (2020)

Sportedző-sportszervező PTT (2020)

Informatika ágazati képzés

szoftverfejlesztő

Jelenlegi osztályaink tanulói az érettségi vizsga után 1 év alatt szoftverfejlesztő (54 213 05) képesítést szerezhetnek.

2020 szeptemberétől 5 éves képzés keretében szoftverfejlesztő és -tesztelő (506131203) képesítés szerezhető.

A szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi, kódolja és teszteli.

Kiválasztja a fejlesztéshez szükséges technológiákat. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Az alkalmazás tervezéséhez elemzi a felhasználói követelményeket. Elvégzi a program kódolását. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Alkalmazásfejlesztő informatikus, Alkalmazási rendszergondozó, Alkalmazás-programozó, Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Programfejlesztő, Számítógépes programozó, Adatbázis fejlesztő, Szoftvertesztelő.

Szoftverfejlesztő kerettanterv (2018)

Szoftverfejlesztő és -tesztelő PTT (2020)

Pogány Frigyes (1908-1976)

Pogány Frigyes

Építész, műegyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, Ybl díjas. Főleg újkori építésztörténettel, építészelmélettel és városesztétikai kérdésekkel foglalkozott.

Iskoláit Budapesten végezte, 1933-ban építészmérnöki diplomát szerzett.

1933-35-ig a Hunnia Filmgyárban díszlettervező.

1935-től a Budapesti Építési Főigazgatóságnál teljesített szolgálatot, amely hivatal a városépítészeti, művészeti és műemléki ügyekkel foglalkozott.

1949-től a Fővárosi Tervező Intézetbe került, majd a Budapesti Városépítési Tervező Irodában a városesztétikai műterem vezetője. Sok városrendezési tervet készítettek az Ő irányításával (pl. Dunapartok, Belváros, szállodasor stb.).

1953-tól az Országos Építési Hivatal műemléki osztályának vezetője.

1952-től docensként a Városépítési Tanszéken tanított, ahol a diplomatervezés irányítója volt. Ezzel párhuzamosan művészettörténeti tanárként is működött. 1958-től az Építészettörténeti Tanszéken egyetemi tanári kinevezést nyert. 1964-től a Magyar Iparművészeti Főiskola vezetésével bízták meg. Ezt az állást a műegyetemi tanári állással párhuzamosan töltötte be.

Néhény kitüntetése:
1955-ben tudományos munkájáért az Ybl Miklós díj I-es fokozata,
1963-ban a TIT-ben végzett munkájáért, előadásaiért Bugát Pál dij,
1966-ban Állami Dij,
1968-ban ill. 1970-ben a Munka Érdemrend arany fokozata.

1956-ban disszertációjának megvédése után a műszaki tudományok kandidátusa. 1969-ben a művészettörténet tudományok doktora címet nyerte el. Tagja volt az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottságának stb.

A Műegyetemen az Építészmérnöki és Építőmérnöki karon valamint a Képzőművészeti ill. az Iparművészeti Főiskolán több tárgyat oktatott. Pályafutása során közel 6000 előadást tartott. Tizenegy könyve jelent meg, számos több kiadásban is. Sok cikket írt, ezek közül több, idegen nyelven is megjelent, illetőleg külföldi szaklapokban. Könyveihez cikkeihez a fényképeket mindig sajátmaga készítette. Könyveinek teljes műszaki szerkesztését nyomdai felügyeletét sajátmaga végezte. Számos könyvversenyen díjat nyert.

Fontosabb művei:
Belső terek művészete (1958)
Szobrászat és festészet az építőművészetben (1959)
Terek és utcák művészete (1961)