Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Pogány Frigyes Technikum

OM: 203032 / 012
Felnőttképzési engedély száma: B/2020/001774

Cím: 1183 Budapest, Thököly u. 11. / Telefon: 06-1-290-0642

E-mail: info@poganyszki.hu

Tájékoztató

Sport ágazati képzés

fitness-wellness instruktor

Jelenlegi osztályaink tanulói az érettségi vizsga után 1 év alatt fitness-wellness instruktor (54 813 01) képesítést szerezhetnek.

2020 szeptemberétől 5 éves képzés keretében fitness-wellness instruktor (5101422001) és sportedző-sportszervező (labdarúgás, 510142002) képesítés szerezhető.

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Aqua tréner, Aqua fitness oktató, Vízi aerobik oktató, Csoportos fitness instruktor, Fitness aerobik oktató, Teremedző, Fitness instruktor, Kondicionáló edző, Sportanimátor, Fitness asszisztens, Wellness asszisztens.

Fitness-wellness instruktor kerettanterv (2018)

Fitness-wellness instruktor PTT (2020)

Sportedző-sportszervező PTT (2020)

Informatika ágazati képzés

szoftverfejlesztő

Jelenlegi osztályaink tanulói az érettségi vizsga után 1 év alatt szoftverfejlesztő (54 213 05) képesítést szerezhetnek.

2020 szeptemberétől 5 éves képzés keretében szoftverfejlesztő és -tesztelő (506131203) képesítés szerezhető.

A szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi, kódolja és teszteli.

Kiválasztja a fejlesztéshez szükséges technológiákat. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Az alkalmazás tervezéséhez elemzi a felhasználói követelményeket. Elvégzi a program kódolását. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Alkalmazásfejlesztő informatikus, Alkalmazási rendszergondozó, Alkalmazás-programozó, Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Programfejlesztő, Számítógépes programozó, Adatbázis fejlesztő, Szoftvertesztelő.

Szoftverfejlesztő kerettanterv (2018)

Szoftverfejlesztő és -tesztelő PTT (2020)

Beiskolázási PrezentációFontos Információk

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.